ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Η τιμητική επιγραφή του Νικομήδη
1ος αι. μ.Χ.

Στο προάστιο της Νικόπολης, μερικά μέτρα δυτικά του Σταδίου βρίσκονται διάσπαρτα ερείπια οικοδομημάτων, τα οποία έχουν ταυτιστεί με το Γυμνάσιο της πόλης. Αν και ορισμένοι τοίχοι τους διατηρούνται σε αξιόλογο μήκος και ύψος, δεν έχουν αναγνωριστεί συγκεκριμένοι χώροι.

Στα ερείπια του Γυμνασίου βρέθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 η ενεπίγραφη πεσσοειδής στήλη του Νικομήδη. Πρόκειται για τιμητική επιγραφή, την οποία ανέθεσε, προσέφερε δηλ. στους θεούς η πόλη για να τιμήσει έναν νεαρό αθλητή της, τον Νικομήδη.

Σε οκτώ στίχους έχει χαραχτεί η επιγραφή:
Η ΠΟΛΙΣ Η ΝΕΙΚ
ΟΠΟΛΕΙΤΩΝΝ
ΕΙΚΟΜΗΔΗΝΝ
ΕΙΚΟΜΗΔΟΥΣ
ΝΕΙΚΗΣΑΝΤΑΑ
ΚΤΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ
ΠΑΙΔΑΣ ΣΤΑΔΙΝ
ΑΚΤΙΑΔΙ ΙΘ

Ο Νικομήδης έλαβε μέρος στα Άκτια, τους ιερούς αγώνες της Νικόπολης, στο αγώνισμα του σταδίου, δηλαδή του δρόμου ταχύτητας απόστασης ίσης με ένα στάδιο (192 μ.). Αγωνίστηκε στην κατηγορία των παίδων, οπότε θα πρέπει να ήταν 13-16 ετών και στέφθηκε νικητής στη 19η Ακτιάδα, η οποία τοποθετείται το 47 μ.Χ., αφού τα Άκτια επαναλαμβάνονταν κάθε τέσσερα χρόνια και ως χρόνος έναρξής τους θεωρείται -κατά την επικρατέστερη άποψη- το 27 π.Χ.

Στον χώρο του Γυμνασίου βρέθηκε και δεύτερη επιγραφή, την οποία η πόλη της Νικόπολης αφιέρωσε στον Νεικάνορα γιο του Τίτου, που νίκησε στη Λάρισα επίσης στο άθλημα του σταδίου, στα μέσα του 1ου αι. μ.Χ.

Το Γυμνάσιο, προορισμένο για την άσκηση των αθλητών, ήταν ο πλέον κατάλληλος χώρος για την ανίδρυση αγωνιστικών στηλών προς τιμήν των νεαρών νικητών. Εξυπηρετούσε όχι μόνο τους ντόπιους κατά τη διάρκεια ολόκληρου του χρόνου αλλά και τις ανάγκες των αθλητών που συνέρρεαν από ολόκληρη την αυτοκρατορία στην περίοδο των Ακτίων.

Στους νικητές των αγώνων προσφερόταν ως έπαθλο ένα στεφάνι, το οποίο απεικονίζεται συχνά σε λυχνάρια και νομίσματα της Νικόπολης. Συνολικά, μέσα από τις γραπτές πηγές έχουν διασωθεί τα ονόματα 42 Ακτιονικών.

Σήμερα η επιγραφή του Νικομήδη εκτίθεται στην πρώτη αίθουσα του ΑΜΝ, στην ενότητα «Η ρωμαϊκή πόλη»

Δείτε το έκθεμα του μήνα στη Συλλογή του ΑΜΝ

Το κείμενο της επιγραφής του Νικομήδη

Φωτογραφική παρουσίαση

Αρχείο

Η Αφροδίτη Ουρανία
Η Αφροδίτη Ουρανία
Μετάβαση στο περιεχόμενο