Χρήσιμες Πληροφορίες για τον πολίτη

Δικαίωμα φωτογράφησης – κινηματογράφησης

Η φωτογράφηση στο μουσείο χωρίς επαγγελματικό εξοπλισμό πραγματοποιείται ατελώς. Ομοίως και η κινηματογράφηση, δηλαδή η κάθε είδους εγγραφή εικόνας ή ήχου και εικόνας με φορητή ερασιτεχνική μηχανή, συμβατική ή ψηφιακή, πραγματοποιείται ατελώς εφόσον η ταινία δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για επαγγελματικούς – εμπορικούς σκοπούς.

Για την φωτογράφηση ή κινηματογράφηση με επαγγελματικό εξοπλισμό απαιτείται η έκδοση σχετικής άδειας και η καταβολή τελών. Η άδεια χορηγείται μετά από υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο.

Πραγματοποίηση εκδηλώσεων

Η προσωρινή παραχώρηση χρήσης του χώρου του μουσείου για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων είναι δυνατή χωρίς την καταβολή τελών, εφόσον έχουν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και πραγματοποιούνται με δωρεάν είσοδο ή το σύνολο των εσόδων τους διατίθεται για κοινωφελή σκοπό.

Τα τέλη φωτογράφησης, κινηματογράφησης και πραγματοποίησης εκδηλώσεων και οι όροι απαλλαγής από την καταβολή τους περιγράφονται στο ΦΕΚ 3046/Β/30.12.2011.

Δελτίο ελευθέρας εισόδου

Δελτίο Ελεύθερης Εισόδου, το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας, δικαιούνται να αποκτήσουν, μεταξύ άλλων, οι κάτωθι:

– οι συμβασιούχοι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η ανανέωση του Δελτίου Ελεύθερης Εισόδου είναι δυνατή εφόσον συνεχίζεται η επαγγελματική σχέση με το ΥΠ.ΠΟ.Α.

– οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί λειτουργοί της Α’ βάθμιας, Β’ βάθμιας και Γ’ βάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής. Στην περίπτωση των αναπληρωτών και των ωρομισθίων καθηγητών, η ανανέωση του Δελτίου Ελεύθερης Εισόδου είναι δυνατή εφόσον ασκούν το εκπαιδευτικό λειτούργημα.

– οι πτυχιούχοι Ιστορικών και Αρχαιολογικών Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών, καθώς και των Σχολών Αρχιτεκτονικής, των Σχολών Καλών Τεχνών, των Σχολών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, συμπεριλαμβανομένων και των Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, της ημεδαπής ή ισότιμων Σχολών των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων των σχολών αυτών,

– οι πτυχιούχοι Μουσειακών Σπουδών και Σχολών και Τμημάτων Πολιτιστικής Διαχείρισης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμων Σχολών των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων των σχολών αυτών,

– οι φοιτούντες και απόφοιτοι του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου,

Αναλυτικά οι δικαιούχοι του Δελτίου Ελεύθερης Εισόδου περιγράφονται στο ΦΕΚ 3976/Β/31.10.2019.

Για την απόκτηση του δελτίου οι δικαιούχοι καταθέτουν σχετική αίτηση προσκομίζοντας τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τον τίτλο ή την ιδιότητά τους, και δύο έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Έντυπο αίτησης για τη χορήγηση Δελτίου Ελευθέρας Εισόδου

Κοντινά σημεία ενδιαφέροντος

Αρχαιολογικός χώρος Νεκρομαντείου – Εφύρας (απόσταση 35 χλμ.)
Αρχαιολογικός οδηγός
Φυλλάδιο

Αρχαιολογικός χώρος Κασσώπης (απόσταση 20 χλμ.)
Αρχαιολογικός οδηγός
Φυλλάδιο

Μνημείο Ζαλόγγου (απόσταση 22 χλμ.)

Κάστρο Πάργας (απόσταση 56χλμ.)

Μητροπολιτικός ναός Αγίου Χαραλάμπους (απόσταση 5χλμ.)

Δημοτικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας (απόσταση 6χλμ.)

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Skip to content