το ρωμαϊκό τείχος της Νικόπολης εντάσσεται στο οικοδομικό πρόγραμμα της εποχής του Αυγούστου, ιδρυτή της πόλης (αρχές του 1ου αι. μ. Χ.). Έχει πολυγωνική κάτοψη, με περίμετρο 5.000μ. περίπου και περικλείει έκταση 1.500 στρεμμάτων.

Έχει πάχος 2,50 – 4.60μ. και είναι κτισμένο από χυτό πυρήνα, γέμισμα δηλαδή από λιθόδεμα, με εξωτερική επένδυση από οπτόπλινθους (ψημένα τούβλα) σε σειρές. Οι πλίνθοι ήταν ιδιαίτερα δημοφιλείς στους Ρωμαίους καθώς είχαν μεγάλη αντοχή, ήταν ελαφριές και τοποθετούνταν εύκολα σε στρώσεις.

Κατά μήκος του τείχους έχουν εντοπιστεί πέντε πύλες (η Βορειοδυτική, η Δυτική, η Νοτιοδυτική, η Νοτιοανατολική και η Ανατολική) και δύο στενότερες πυλίδες (στο βόρειο και ανατολικό σκέλος). Οι πύλες πλαισιώνονται με δύο ημικυκλικούς πύργους και με εξαίρεση τη μνημειακή Δυτική Πύλη, που ήταν τριπλή, οι υπόλοιπες είχαν ένα μόνο τοξωτό άνοιγμα.

Κάτοψη της ρωμαϊκής Νικόπολης με σημειωμένη την πορεία του τείχους και τις πύλες του

Υποθετική αναπαράσταση της ρωμαϊκής Νικόπολης: η δυτική πλευρά του τείχους δεν ολοκληρώθηκε ποτέ - παράλληλα με τη νοητή του πορεία κινείται η πεσσοστοιχία του Υδραγωγείου

Το βορειότερο τμήμα της δυτικής πλευράς του, παράλληλα της οποίας κινείται το Υδραγωγείο, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Αργότερα, σε κάποια έκτακτη ανάγκη εχθρικής επίθεσης, το Υδραγωγείο λειτούργησε ως τείχος, με τα κενά ανάμεσα στους πεσσούς του να σφραγίζονται με πρόχειρους τοίχους από σπόλια (τμήματα γλυπτών, θραύσματα επιγραφών, τμήματα κιόνων κ.α.).

Το ρωμαϊκό τείχος εξάλλου είχε μάλλον διακοσμητικό παρά αμυντικό ρόλο. Η ειρήνη (Pax Romana) που επικράτησε στην απέραντη ρωμαϊκή αυτοκρατορία μετά τη νίκη του Αυγούστου στη ναυμαχία του Ακτίου (31 π.Χ.), εξασφάλιζε την προστασία της Νικόπολης. Η οχύρωση εξυπηρετούσε μόνο στην προβολή της ρωμαϊκής κυριαρχίας.

Μετά τον 5ο αι. μ.Χ., με τη συρρίκνωση της πόλης και την οικοδόμηση του παλαιοχριστιανικού τείχους, το ρωμαϊκό υπέπεσε σε αχρηστία. Τμήμα μόνο του βόρειου και ανατολικού του σκέλους ενσωματώθηκε στο παλαιοχριστιανικό.

Φωτογραφική παρουσίαση

Γνωρίσατε ότι …

Η Βόρεια Νεκρόπολη. Αεροφωτογραφία από ΝΑ.
Η Βόρεια Νεκρόπολη. Αεροφωτογραφία από ΝΑ.
Μετάβαση στο περιεχόμενο