Εισαγωγή στην έκθεση

Στην εισαγωγική αυτή ενότητα, με τη χρήση εποπτικού υλικού και ψηφιακών μέσων, γίνεται η σύνδεση του επισκέπτη με τον αρχαιολογικό χώρο και τα μνημεία του και παρουσιάζονται συνοπτικά τα κυριότερα γεγονότα που προηγήθηκαν της ίδρυσης της Νικόπολης.

Αρχικά, ένας χάρτης αποτυπώνει την ιστορία της ανθρώπινης παρουσίας και την τοπογραφία της ευρύτερης περιοχής, στα όρια του σημερινού νομού Πρέβεζας. Στην περιοχή κατά την αρχαιότητα εκτεινόταν η Κασσωπαία, έδρα του ομώνυμου θεσπρωτικού φύλου, με φυσικά όρια τους ποταμούς Λούρο ανατολικά και Αχέροντα δυτικά και βόρεια.

Στον  χάρτη σημειώνονται οι εντοπισμένες θέσεις κάθε ιστορικής περιόδου από την παλαιολιθική εποχή μέχρι και την ίδρυση της Νικόπολης.

Στη συνέχεια μία προβολή πεντάλεπτης διάρκειας παρουσιάζει την ιστορία της νεοϊδρυθείσας πόλης. Ξεκινώντας από τη ναυμαχία του Ακτίου περιγράφεται η εξέλιξη και η πορεία της πόλης προς την άνοδο, η μετάβαση στα παλαιοχριστιανικά χρόνια και η σταδιακή παρακμή και εγκατάλειψή της.

Μέσα από την ιστορική αυτή αναδρομή ο επισκέπτης αποκτά μία εισαγωγική αλλά σφαιρική εικόνα της Νικόπολης, ώστε να είναι σε θέση να αντιληφθεί καλύτερα τις θεματικές ενότητες που ακολουθούν.

Ένα χρονολόγιο, τέλος, αναπτύσσεται κατά μήκος του διαδρόμου που οδηγεί στην επόμενη ενότητα της έκθεσης. Με αφετηρία το 323 π.Χ. και το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου αποτυπώνονται τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα που προηγήθηκαν και πιθανότατα οδήγησαν στην ίδρυσης της πόλης.

Ο τελευταίος σταθμός του χρονολογίου, η ναυμαχία του Ακτίου (31 π.Χ.),  αποτελεί ταυτόχρονα το χρονικό σημείο εκκίνησης της ενότητας «Η γένεση της πόλης», που ακολουθεί νοηματικά.

Νόμισμα Νικόπολης με προτομή Νίκης-Τύχης και την επιγραφή NIKOPOLIC

Το βίντεο της ενότητας

H έκθεση στο μουσείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο