Ανοιχτή αποθήκευση

Τμήμα των αποθηκών του ΑΜΝ μεταφέρθηκε εντός του εκθεσιακού χώρου, ώστε να δίνεται στον επισκέπτη η δυνατότητα πρόσβασης σε μεγαλύτερο τμήμα της συλλογής και οπτικής επαφής με ευρήματα που διαφορετικά θα παρέμεναν αθέατα.

Τα ευρήματα δεν εντάσσονται στις θεματικές ενότητες της έκθεσης είτε λόγω έλλειψης χώρου, είτε λόγω απώλειας των ανασκαφικών τους δεδομένων, καθώς στην πλειονότητά τους προέρχονται από παραδόσεις ή λαθρανασκαφές.

Περιλαμβάνονται επίσης, εκθέματα από το πρώτο μουσείο της Νικόπολης στο οθωμανικό τζαμί στο Κάστρο Αγίου Ανδρέα, στο κέντρο της Πρέβεζας.

Κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο το πρώτο αυτό μουσείο βομβαρδίστηκε και λεηλατήθηκε, με αποτέλεσμα να χαθούν οι ανασκαφικές πληροφορίες για την ακριβή προέλευση όσων ευρημάτων επιβίωσαν της καταστροφής.

00045

Εκθέματα της ενότητας

H έκθεση στο μουσείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο