Βάθρο με αγωνιστική επιγραφή προς τιμή νεαρού αθλητή

τέλη 1ου αι. μ.Χ.

Πρόκειται για πεσσοειδή στήλη-βάθρο με αγωνιστική επιγραφή στην κύρια όψη της. Σώζεται ακέραιη με εξαίρεση μικρές αποκρούσεις στην άνω αριστερή γωνία της κύριας όψης. Η εμπρόσθια -κύρια- όψη καθώς και οι δύο πλαϊνές είναι πολύ καλά κατεργασμένες, ενώ η πίσω έχει μείνει ακατέργαστη.

Στην κύρια όψη έχει χαραχτεί σε οκτώ στίχους η τιμητική επιγραφή: Η ΠΟΛΙΣ Η ΝΕΙΚ / ΟΠΟΛΕΙΤΩΝΝ / ΕΙΚΟΜΗΔΗΝΝ / ΕΙΚΟΜΗΔΟΥΣ /ΝΕΙΚΗΣΑΝΤΑΑ / ΚΤΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ / ΠΑΙΔΑΣ ΣΤΑΔΙΝ / ΑΚΤΙΑΔΙ ΙΘ

Σε μεταγραφή: Η πόλις η Νεικοπολιτών Νεικομήδην Νεικομήδους νεικήσαντα Άκτια τα Μεγάλα παίδας στάδιν Ακτιάδι ΙΘ.

Η πόλη των Νικοπολιτών τιμά τον Νικομήδη, γιο του Νικομήδη, για τη νίκη που πέτυχε στο αγώνισμα του σταδίου (αγώνισμα δρόμου) στους ιερούς αγώνες της Νικόπολης, τα Άκτια, στην κατηγορία των παίδων.

Στην επάνω επίπεδη επιφάνεια του βάθρου υπάρχει ορθογώνιος τόρμος, πλευράς 0,06μ. με μικρή αύλακα μολυβδοχόησης.

Ο πλέον κατάλληλος χώρος για την ανίδρυση της αγωνιστικής επιγραφής προς τιμήν του νεαρού αθλητή ήταν ασφαλώς το Γυμνάσιο της πόλης, όπου και αποκαλύφθηκε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ:1012
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ:Γυμνάσιο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:επιγραφή
ΠΕΡΙΟΔΟΣ:Ρωμαϊκή
ΥΛΙΚΟ:ασβεστόλιθος
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:Μ. 33 εκ. Πλ. 30 εκ. Υψ. 7,45 εκ. Υψ. γρ. 4,5 εκ.
ΕΝΟΤΗΤΑ:Η ρωμαϊκή πόλη