ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Από τα βήματα του Αποστόλου Παύλου στην εκκλησία του χωριού μας

2017-2018

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Από τα βήματα του Αποστόλου Παύλου στην εκκλησία του χωριού μας» είναι αφιερωμένο στους ναούς, τις λεγόμενες Βασιλικές, της παλαιοχριστιανικής Νικόπολης, εστιάζοντας στην εξέλιξη της ναοδομίας μέχρι και σήμερα.

Πραγματοποιείται στο μουσείο ενώ περιλαμβάνει και επισκέψεις στον ίδιο τον αρχαιολογικό χώρο και τη Βασιλική Α (επισκόπου Δομετίου).

Απευθύνεται -με προσαρμογές- σε όλες τις τάξεις Δημοτικού και Γυμνασίου.

ΣΤΟΧΟΣ

Βασικός στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η γνωριμία των μαθητών με τους ναούς (Βασιλικές) της παλαιοχριστιανικής Νικόπολης, κατ’ επέκταση και την ίδια την πόλη, αλλά και η εξοικείωσή τους με το μουσειακό χώρο.

Παράλληλα επιδιώκεται η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών, όπως είναι η παρατηρητικότητα και η συνεργασία, και η πρόκληση συναισθημάτων ενδιαφέροντος για την τοπική ιστορία και γενικότερα την πολιτιστική μας κληρονομιά.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το πρόγραμμα ξεκινάει με ξενάγηση των μαθητών στη Βασιλική Α της Νικόπολης αλλά και στην ενότητα της μόνιμης έκθεσης του μουσείου, «Η παλαιοχριστιανική πόλη», εστιάζοντας σε θέματα αρχιτεκτονικής των εκκλησιών, στον ψηφιδωτό και γλυπτό τους διάκοσμο.

Ακολουθεί ψηφιακή προβολή με διαφορετική κάθε φορά θεματική, προσαρμοσμένη στην αντίστοιχη σχολική βαθμίδα και τις ανάγκες ή τα ενδιαφέροντά της, σύμφωνα με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς (ιστορία, εξέλιξη ναοδομίας, ψηφιδωτά δάπεδα, συντήρηση εικόνας).

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με παιχνίδι και βιωματικές δράσεις, εμπνευσμένες από τις βασιλικές της Νικόπολης και τα εκθέματα της αντίστοιχης μουσειακής ενότητας: ομαδικά παιχνίδια μνήμης, ζωγραφικές δραστηριότητες, σύνθεση ιστορίας, δημιουργία ψηφιδωτών με σύγχρονα υλικά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Υπεύθυνοι: Ε. Σαλταγιάννη, Δ. Καρβελάς, Εμμ. Κλειδάς
Τηλ: 26820 89890
E-mail: efapre@culture.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο