ΣΧΟΛΕΙΑ – ΟΛΕΣ ΟΙ ΒΑΘΜΙΔΕΣ

Στην πόλη της νίκης

2014-2017

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τον τίτλο «Στην πόλη της νίκης» παρουσιάζει την ιστορία της ρωμαϊκής Νικόπολης του 2ου αι. μ. Χ., με έναν τρόπο ευχάριστο και εύληπτο αξιοποιώντας το ομότιτλο βιβλίο comics.

Πραγματοποιείται στους χώρους της μόνιμης έκθεσης και την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του μουσείου.

Απευθύνεται -με κατάλληλες προσαρμογές- σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

ΣΤΟΧΟΣ

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η γνωριμία των μαθητών με τη ρωμαϊκή Νικόπολη, κυρίως τα γεγονότα που οδήγησαν στην ίδρυση και τη μετέπειτα εξέλιξή της. Παράλληλα επιδιώκεται η προβολή της μόνιμης έκθεσης του μουσείου. Η διαφορετική προσέγγιση κάθε φορά της ιστορίας επιτρέπει την πολλαπλή ανάγνωση της έκθεσης και ευνοεί επαναλαμβανόμενες επισκέψεις στο μουσείο.

Οι μαθητές παραμένουν σε διαρκή επαφή με το μουσείο και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με βασικό μέσο ένα βιβλίο comics γίνεται μία διαχρονική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων που οδήγησαν στην ίδρυση της Νικόπολης.

Η ιστορία μπορεί να αναλυθεί σε επιμέρους θεματικούς άξονες, όπως η πόλη και τα μνημεία της, η ναυμαχία του Ακτίου, οι Ακτιακοί Αγώνες, καθορίζοντας κάθε φορά το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής δράσης σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων. Πέρα από το έντυπο σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, διατίθεται σχετική ψηφιακή διαδραστική εφαρμογή.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεματικές ξεναγήσεις στη μόνιμη έκθεση και στον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης και σχετικές συμβατικές και ψηφιακές δραστηριότητες, οι οποίες καθορίζονται σε συνεργασία με κάθε εκπαιδευτική μονάδα.

Δείτε το βιβλίο comics εδώ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Υπεύθυνη προγράμματος: Π. Μπάρκα
Τηλ: 26820 89890
E-mail: efapre@culture.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο