ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Ταξίδι στην παλαιοχριστιανική Νικόπολη

2018-2020

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τον τίτλο «Ταξίδι στην παλαιοχριστιανική Νικόπολη» είναι αφιερωμένο στις Βασιλικές, τις εκκλησίες δηλαδή της παλαιοχριστιανικής Νικόπολης (5ος – 6ος αι. μ.Χ.),  με έμφαση  στον αρχιτεκτονικό τύπο και τα περίφημα ψηφιδωτά τους δάπεδα.

Πραγματοποιείται τόσο στο μουσείο όσο και στον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης και τη Βασιλική Α (επισκόπου Δομετίου).

Απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων Δημοτικού.

ΣΤΟΧΟΣ

Βασικός στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η γνωριμία των μαθητών με την παλαιοχριστιανική Νικόπολη και τους ναούς της, ιδιαίτερα τις δύο καλύτερα ερευνημένες Βασιλικές Α και Β.

Παράλληλα επιδιώκεται η ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών, όπως είναι η παρατηρητικότητα και η συνεργασία, και η πρόκληση συναισθημάτων θαυμασμού και αγάπης για το ιστορικό μας παρελθόν.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η εκπαιδευτική δράση ξεκινάει με θεματική ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης, συγκεκριμένα στη Βασιλική Α (επισκόπου Δομετίου)*, προκειμένου οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να δούνε από κοντά τα μέρη της εκκλησίας αλλά και τα ψηφιδωτά της δάπεδα, να κινηθούν στους χώρους της και να κατανοήσουν με τον τρόπο αυτό την αρχιτεκτονική της μορφή.

Ακολουθεί ξενάγηση στη μόνιμη έκθεση του μουσείου, στην αφιερωμένη στην παλαιοχριστιανική Νικόπολη ενότητα.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στις ξεναγήσεις αξιοποιούνται στη συνέχεια σε ομαδικά παιχνίδια, ζωγραφικές δραστηριότητες και κατασκευή μικρών ψηφιδωτών εμπνευσμένα από τα ψηφιδωτά δάπεδα της Βασιλικής Α.

* Όταν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν, η σχετική ξενάγηση πραγματοποιείται στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του μουσείου ως ψηφιακή παρουσίαση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Υπεύθυνοι: Ε. Σαλταγιάννη, Δ. Καρβελάς, Εμμ. Κλειδάς
Τηλ: 26820 89890
E-mail: efapre@culture.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο