Τμήμα μαρμάρινου αγάλματος

ρωμαϊκή περίοδος

Τμήμα αγάλματος, μικρότερου του φυσικού μεγέθους. Διατηρείται τμήμα του κορμού με του δεξιού χεριού.

Η μορφή φοράει ιμάτιο που καλύπτει όλο σχεδόν το σωζόμενο σώμα της ενώ στη βάση του λαιμού διακρίνεται η παρυφή του χιτώνα, που φορούσε κάτω από το ιμάτιο.

Βρέθηκε στην περιοχή του δυτικού νεκροταφείο της Νικόπολης και αποτελούσε πιθανόν κάποιο ταφικό μνημείο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ:26α
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ:Δυτική Νεκρόπολη
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:γλυπτό
ΠΕΡΙΟΔΟΣ:Ρωμαϊκή
ΥΛΙΚΟ:μάρμαρο
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:Υψ. 54 εκ. Πλ. 26 εκ.
ΕΝΟΤΗΤΑ:Ιδιωτικός βίος