Λυχνάρι με την αρπαγή του Γανυμήδη

β΄ μισό 2ου - αρχές 3ου αι. μ.Χ.

Άβαφο λυχνάρι διακοσμημένο με το μυθολογικό θέμα της αρπαγής του Γανυμήδη από τον μεταμορφωμένο σε αετό Δία. Συγκολλημένος και συμπληρωμένος με γύψο.

Ο δίσκος (η άνω επιφάνεια) του λυχναριού φιλοξενεί την κεντρική παράσταση: ο Γανυμήδης εικονίζεται γυμνός κατενώπιον, με το κεφάλι, στο οποίο φορά φρυγικό πίλο, στραμμένο προς τα δεξιά και το βλέμμα του προς τον αετό. Το αριστερό σκέλος σε διάταση πατά στο έδαφος, το δεξί σκέλος λυγισμένο φαίνεται να ακουμπά σε κάποιο φυσικό έξαρμα, το οποίο όμως δε δηλώνεται. Το αριστερό του χέρι είναι υψωμένο και στηρίζεται στη φτερούγα του αετού. Ο αετός κατενώπιον με ανοιχτά φτερά, στρέφει αντίστοιχα το κεφάλι προς το Γανυμήδη. Πίσω από τον αετό υπάρχει ένα δέντρο.

Στην περιφέρεια του ώμου (η μετάβαση από το δίσκο στα κάθετα τοιχώματα του σκεύους) κεντρική αυλάκωση διακοσμημένη με ζώνη σταυρών από έκτυπες στιγμές και ορθογώνια πλαστικά εξάρματα στον κατά πλάτος άξονα.

Στη βάση διακρίνεται τμήμα της υπογραφής….]ΝΟΟΥ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ:1311
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ:Βόρεια Νεκρόπολη
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:λυχνάρι
ΠΕΡΙΟΔΟΣ:Ρωμαϊκή
ΥΛΙΚΟ:πηλός
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:Μήκ. 10,5 εκ. Ύψ. 3,4 εκ. Πλ. 9,6 εκ.
ΕΝΟΤΗΤΑ:Η ρωμαϊκή πόλη