Δηνάριο Τραϊανού

98 - 117 μ.Χ.

Αργυρή έκδοση του νομισματοκοπείου της Ρώμης, επί αυτοκράτορα Τραϊανού.

Στον εμπροσθότυπο απεικονίζεται η προτομή του αυτοκράτορα, ο οποίος είναι δαφνοστεφής.

Στον οπισθότυπο ο θεός Άρης γυμνός, κινείται προς τα δεξιά. Κρατάει δόρυ με το αριστερό του χέρι και τρόπαιο με το δεξί.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ:Ν1106
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ:Ωδείο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:νόμισμα
ΠΕΡΙΟΔΟΣ:Ρωμαϊκή
ΥΛΙΚΟ:άργυρος
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:Διαμ. 2 εκ
ΕΝΟΤΗΤΑ:Εμπορικές & βιοτεχνικές δραστηριότητες