Η επιτάφια στήλη της Σπένδουσας

2ος αι. μ.Χ.

Επιτάφια στήλη ορθογώνιου σχήματος. Ακέραιη.

Στο ανώτερο τμήμα της έχει χαραχτεί με επιμέλεια η επιτάφια επιγραφή σε τέσσερις στίχους:

Σπένδου/σα <Φήλικα
γυνή<
ἐτῶν <ν΄< >χαῖρε

Τα γράμματα διατηρούν ίχνη ερυθρού χρώματος.

Η Σπένδουσα, σύζυγος του Φήλικα, απεβίωσε σε ηλικία 50 ετών. Το όνομα Σπένδουσα μαρτυρείται επιγραφικά στη Θεσσαλονίκη , στα νησιά του Αιγαίου , στη Λακωνία και στην Ιωνία. Είναι, ωστόσο, σπάνιο σε σχέση με το ανδρωνυμικό Σπένδων .

Η επιτάφια στήλη σήμαινε τον οικογενειακό τάφο του Φηλίκα, της συζύγου του, Σπένδουσας (στήλη με αρ. καταγραφής 363) και ενός από τα παιδιά τους.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ:363
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ:Δυτική Νεκρόπολη
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:επιγραφή, επιτάφια στήλη
ΠΕΡΙΟΔΟΣ:Ρωμαϊκή
ΥΛΙΚΟ:μάρμαρο
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:Υψ. 37 εκ. Πλ. 27 εκ. Πάχ. 1,7 εκ. Ύψ. γρ. 3,5 εκ.
ΕΝΟΤΗΤΑ:«Η ζωή μετά»