Ολόγλυφο άγαλμα λιονταριού

τέλος 4ου - αρχές 3ου αι. π.Χ.

Άγαλμα λιονταριού, πιθανότατα επιτάφιο μνημείο.

Σώζεται ακέραιο, σχεδόν, με αποκρούσεις στο στόμα και στα μπροστινά πόδια του.  Φέρεται επάνω σε χαμηλή πλίνθο, τμήμα της οποίας μόνο διατηρείται. Το λιοντάρι αποδίδεται καθισμένο στα πίσω πόδια με το σώμα σε κατατομή και το κεφάλι του κατενώπιον. Κοντοί βόστρυχοι, σε χαμηλό ανάγλυφο, διαμορφώνουν τη χαίτη του ζώου.

Η Νικόπολη, την οποία ίδρυσε ο Αύγουστος μετά τη νίκη του στη ναυμαχία του Ακτίου, δημιουργήθηκε με το συνοικισμό πόλεων και κωμών από την αρχαία Ήπειρο, την Ακαρνανία και την Αιτωλία, ενώ εγκαταστάθηκαν σε αυτή και Ρωμαίοι έποικοι. Οι κάτοικοι μετέφεραν από τις εστίες τους αντικείμενα και οικοδομικό υλικό, αλλά και μαρμάρινα γλυπτά. Το ελληνιστικό άγαλμα του λιονταριού αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ:8
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ:Προάστιο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:γλυπτό
ΠΕΡΙΟΔΟΣ:Ελληνιστική
ΥΛΙΚΟ:μάρμαρο
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:Ύψ. 145 εκ. Πλ. 70 εκ. Π. 34 εκ.
ΕΝΟΤΗΤΑ:Η γένεση της πόλης