Θωράκιο με διακόσμηση αμνών εκατέρωθεν σταυρού

6ος αι μ.Χ.

Μικρό απότμημα αμφίγλυφου θωρακίου, δηλαδή ενός δηλαδή ορθογώνιου, χαμηλού διαφράγματος, συνήθως μαρμάρινου, μεταξύ του αγίου βήματος και του κυρίως ναού ή μεταξύ των πλάγιων κλιτών και του μεσαίου κλίτους των παλαιοχριστιανικών ναών. Είναι θραυσμένο στις τρεις πλευρές.

Η κύρια μία όψη έφερε παράσταση αμνών εκατέρωθεν σταυρού, συμβολική απεικόνιση του Χριστού με τους πρωτοαπόστολους Πέτρο και Παύλο ή των πιστών που προσέρχονται στο Χριστό και στη Θεία Κοινωνία. Σήμερα σώζεται ο ένας αμνός στραμμένος προς τα αριστερά να βαδίζει προς το κάθετο σκέλος ενός σταυρού. Ο αμνός έχει ανασηκωμένο το ένα μπροστινό πόδι του, καθώς και το κεφάλι, το οποίο περιβάλλει κυκλική “άλως” (φωτοστέφανο). Αριστερά του σταυρού διακρίνεται μικρό τμήμα από το μπροστινό, επίσης ανασηκωμένο πόδι ενός δεύτερου αμνού.

Η παράσταση των αντωπών εκατέρωθεν σταυρού αμνών, στο ονομαζόμενο σχήμα “των οικοσήμων”, απαντάται συχνά στη χριστιανική τέχνη των πρώιμων χρόνων.

Η πίσω όψη έφερε ρομβοειδές διακοσμητικό μοτίβο εγγεγραμμένο σε ορθογώνιο. Δυο παράλληλες έξεργες ταινίες, σχηματίζουν πλαίσιο σε σχήμα ρόμβου, εντός του οποίου διαμορφώνεται μικρότερος ρόμβος, στο κέντρο του οποίου υπάρχει πτηνό (παγώνι) και δεξιά του η βάση ενός σταυρού.. Στις γωνίες του ρομβοειδούς πλαισίου σχηματίζονται φύλλα. Στην κάτω αριστερή άκρη του θραύσματος, σχηματίζεται τριγωνικό κυματοειδές πλαίσιο με ψάρι στο κέντρο του. Μικρό τμήμα ενός δεύτερου γωνιαίου τριγωνικού πλαισίου σώζεται στην κάτω δεξιά άκρη της πλάκας.

Στη βάση του θωρακίου σχηματίζεται ζώνη πλάτους 0,09μ. με κυματοειδή κληματίδα, που ξεκινάει από τρίφυλλο ρόδακα. Από την κληματίδα εκφύονται φύλλα και τσαμπιά , ένα εκ των οποίων διακρίνεται στην κάτω αριστερή άκρη του θωρακίου. Στα δεξιά του μικρό πτηνό ραμφίζει τους καρπούς του σταφυλιού.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ:2701
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ:Βασιλική Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:θωράκιο
ΠΕΡΙΟΔΟΣ:Παλαιοχριστιανική
ΥΛΙΚΟ:μάρμαρο
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:Μ. 65 εκ. Υψ. 60 εκ. Π. 8,5 εκ. Β. 0,9 κ.
ΕΝΟΤΗΤΑ:Η παλαιοχριστιανική πόλη