Σαρκοφάγος με το κάλυμμά της

6ος αι. μ.Χ.

Σαρκοφάγος με χριστόγραμμα με το κάλυμμά της, έργο κωνσταντινουπολίτικου εργαστηρίου. Σώζεται ακέραιη η θήκη και το κάλυμμα, με εξαιρετικής ποιότητας λάξευση και στίλβωση.

Η θήκη κοσμείται στις μακρές της πλευρές με έξεργο δάφνινο στεφάνι που περικλείει χριστόγραμμα, πλαισιωμένο εκατέρωθεν με δυο ανισοσκελείς σταυρούς. Όμοιοι σταυροί κοσμούν τις δύο στενές πλευρές. Το θέμα του στεφάνου από φύλλα δάφνης που περικλείει σταυρό ή μονόγραμμα συμβολίζει την νίκη κατά το θάνατο. Η βάση και η επίστεψη της θήκης διαμορφώνονται ως επάλληλα κουλόκυρτα κυμάτια και ταινίες.

Το κάλυμμα έχει τη μορφή δίριχτης στέγης με τέσσερα συμπαγή ακρωτήρια στις γωνίες του. Στο κέντρο κάθε μακράς πλευράς διαμορφώνεται ανισοσκελής σταυρό σε δίσκο, συνηθισμένο διακοσμητικό θέμα της παλαιοχριστιανικής περιόδου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ:2842α-β
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ:Βασιλική Δ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:σαρκοφάγος
ΠΕΡΙΟΔΟΣ:Παλαιοχριστιανική
ΥΛΙΚΟ:μάρμαρο
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:Μήκ. 267 εκ. Ύψ. 89 εκ. Βάθ. 70 εκ.
ΕΝΟΤΗΤΑ:«Η ζωή μετά»