Ενεπίγραφη βάση-κιονόκρανο

μέσα 6ου αι μ.Χ.

Βάση κίονα ιωνικού ρυθμού από τρία συγκολλημένα τεμάχια  με συμφυή ορθογώνια πλίνθο. Επαναχρησιμοποιήθηκε ως κιονόκρανο.

Στην άνω σωζόμενη επιφάνεια όπου εδραζόταν ο κίονας, καθώς και στην κάτω επιφάνεια έδρασης της βάσης διακρίνονται ίχνη πολύ αδρής λάξευσης με βελόνι.

Στο μικρότερο σωζόμενο τμήμα της κάθετης όψη της πλίνθου έχει χαραχτεί κεφαλαιογράμματη επιγραφή:  +ΕΠΙΔΟΜΕΤΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙCΚΟ[ΠΟΥ].

Στη Νικόπολη υπήρχαν δύο επίσκοποι με το όνομα Δομέτιος, οι οποίοι υπήρξαν κτίτορας και αναθέτης της ψηφοθέτησης της Βασιλικής Α, στην οποία και βρέθηκε το ενεπίγραφο τμήμα του κίονα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ:2667
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ:Βασιλική Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:κιονόκρανο
ΠΕΡΙΟΔΟΣ:Παλαιοχριστιανική
ΥΛΙΚΟ:μάρμαρο
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:Μ. 58 εκ. Υψ. 21 εκ. Δ. 43 εκ.
ΕΝΟΤΗΤΑ:Η παλαιοχριστιανική πόλη