στην πολεοδομική οργάνωση της Νικόπολης Ρωμαίοι γεωμέτρες (gromαtici) εφάρμοσαν την δική τους παράδοση διαίρεσης της πόλης σε ορθογώνιες νησίδες, η οποία είχε δεχτεί επιδράσεις από τις ελληνικές αποικίες της Κάτω Ιταλίας.

Με τη χρήση τοπογραφικού οργάνου (groma) χάραξαν αρχικά δύο κεντρικούς κάθετους δρόμους, τον cardo maximus με κατεύθυνση Β-Ν και τον decumanus maximus με κατεύθυνση Α-Δ, διαιρώντας την πόλη σε τέσσερα περίπου ισομεγέθη τμήματα (centuriae).

Έχει εντοπιστεί η αρχή του decumanus maximus στη Δυτική Πύλη και τμήμα του ανατολικότερα, ανάμεσα στην οικία του εκδίκου Γεωργίου και το νότιο σκέλος του παλαιοχριστιανικού τείχους. Είναι πλακόστρωτος και διαθέτει πεζοδρόμια με ρείθρο. Έχει πλάτος 13,55μ. και το μήκος του υπολογίζεται σε 1.500μ.

Ο cardo maximus, τμήμα του οποίου έχει εντοπιστεί 200μ. βόρεια του Ωδείου, είναι επίσης πλακόστρωτος και θα κατέληγε στη ΝΔ Πύλη.

Υποθετική αναπαράσταση της ρωμαϊκής Νικόπολης με σημειωμένους τους κεντρικούς δρόμους (1: οικία εκδίκου Γεωργίου, 2: Ωδείο)

Ο κεντρικός δρόμος (decumanus maximus) νότια της οικίας του εκδίκου Γεωργίου

Παράλληλοι στους κεντρικούς, χαράχτηκαν στενότεροι δρόμοι (cardines – decumani), πλάτους 7 μ., επίσης στρωμένοι με μεγάλες ασβεστολιθικές πλάκες. Η πόλη διέθετε δεκαεπτά τουλάχιστον cardines (Β-Ν), έντεκα ανατολικά και έξι δυτικά του cardo maximus, και κάθετα σε αυτούς έξι decumani (Α-Δ), συμμετρικά τοποθετημένους βόρεια και νότια του decumanus maximus. Έχουν εντοπιστεί και ερευνηθεί σε μικρό τμήμα τους μόλις έξι.

Το πλέγμα των δρόμων σχημάτιζε τις ορθογώνιες οικοδομικές νησίδες (insulae), διαστάσεων περίπου 56 μ. x 165 μ., ένα σχήμα που θα είχε βεβαίως αποκλίσεις στην πράξη.

Βόρεια της συμβολής των δύο κεντρικών δρόμων αναπτύχτηκε η Αγορά (Forum), στην περιοχή που σήμερα δεσπόζει το Ωδείο, σε μία έκταση που αντιστοιχεί σε πέντε οικοδομικές νησίδες.

Φωτογραφική παρουσίαση

Γνωρίσατε ότι …

Η Βόρεια Νεκρόπολη. Αεροφωτογραφία από ΝΑ.
Η Βόρεια Νεκρόπολη. Αεροφωτογραφία από ΝΑ.
Μετάβαση στο περιεχόμενο