Τα Νυμφαία

λίγα μόλις μέτρα ανατολικά της δυτικής πύλης, εκατέρωθεν της κεντρικής λεωφόρου που οδηγούσε στο κέντρο της πόλης ( Forum), βρίσκονται δύο όμοια Νυμφαία. Πρόκειται για δημόσιες κρήνες, περίτεχνα διακοσμημένες, τις οποίες τροφοδοτούσε το υδραγωγείο.

Ο όρος “νυμφαίο” αρχικά δήλωνε τον ιερό χώρο λατρείας των Νυμφών, νεαρών γυναικών θεϊκής καταγωγής που ζούσαν στην άγρια φύση, τραγουδούσαν και χόρευαν μαζί με τον Πάνα, συνήθως κοντά σε πηγές. Αργότερα ο όρος χρησιμοποιήθηκε για κτίσματα που σχετίζονται με το νερό, χωρίς να είναι αφιερωμένα στις Νύμφες.

Στους ρωμαϊκούς χρόνους τα νυμφαία ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένα. Κτίζονταν σε πολυσύχναστα σημεία των πόλεων, ως αφιέρωμα στους θεούς, και αποτελούσαν δώρα του αυτοκράτορα ή της τοπικής ελίτ που επιζητούσε κύρος και αναγνώριση.

Τα Νυμφαία, όπως διατηρούνται σήμερα. Στο βάθος το Ιόνιο.

Υποθετική αναπαράσταση των Νυμφαίων

Τα Νυμφαία της Νικόπολης έχουν κάτοψη σε σχήμα Π, είναι κτισμένα με οπτόπλινθους και αρχικά ήταν διώροφα. Στην πρόσοψη τους, χαμηλός τοίχος (σήμερα κατεστραμμένος) ένωνε τα δύο κάθετα στελέχη του Π σχηματίζοντας ορθογώνια δεξαμενή με πλακόστρωτο δάπεδο.

Στην εσωτερική όψη των τοίχων του Π, σε ύψος 1,85μ. πάνω από το δάπεδο των δεξαμενών, ανοίγονται συνολικά εννέα κόγχες. Σε κάθε κόγχη σώζονται δύο ορθογώνιες οπές για την προσαρμογή των κρουνών μέσα από τους οποίους έτρεχε το νερό στη δεξαμενή. Οι κόγχες του ορόφου θα φιλοξενούσαν αγάλματα της αυτοκρατορικής οικογένειας, θεών και ιδιωτών που χρηματοδότησαν πιθανώς την ανέγερση των Νυμφαίων.

Αν και τα δύο Νυμφαία είναι όμοια, μικρές διαφορές στην αρχιτεκτονική τους μορφή, οδήγησαν στη χρονολόγηση του Νότιου στο α΄ μισό του 2ου και του Βόρειου στις αρχές του 3ου αι. μ.Χ.

Φωτογραφική παρουσίαση

Γνωρίσατε ότι …

Η Βόρεια Νεκρόπολη. Αεροφωτογραφία από ΝΑ.
Η Βόρεια Νεκρόπολη. Αεροφωτογραφία από ΝΑ.
Μετάβαση στο περιεχόμενο