Πολεοδομικό σχέδιο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ           Γνωρίζετε ότι ...  Εκπαιδευτικά προγράμματα Εκπαιδευτικό υλικό Εκδόσεις στην πολεοδομική οργάνωση της Νικόπολης Ρωμαίοι γεωμέτρες (gromαtici) εφάρμοσαν την δική τους παράδοση διαίρεσης της πόλης σε ορθογώνιες νησίδες, η οποία…
Μετάβαση στο περιεχόμενο