25 Ιουλίου, 2023

🌞 ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΥΣΩΝΑ


ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια της εφαρμογή λήψης μέτρων προστασίας λόγω επικράτησης θερμοκρασιών καύσωνα στην χώρα μας, σας γνωρίζουμε ότι θα γίνει τροποποίηση ωραρίου επισκεψιμότητας στους εξής χώρους:

  • Την Τρίτη 25 Ιουλίου και την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023 ο Αρχαιολογικός χώρος του Νεκρομαντείου θα παραμείνει κλειστός για το κοινό από τις 12:00 έως τις 17:00.
  • Την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023 ο Αρχαιολογικός χώρος της Κασσώπης θα κλείνει στις 12:00.
  • Την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023 ο Αρχαιολογικός χώρος Νικόπολης θα παραμείνει κλειστός για το κοινό από τις 12:00 έως τις 17:00.

Το ΑΜΝ διατηρεί το ωράριο λειτουργίας του, 08:00 – 20:00 καθημερινά, εκτός Τρίτης.

Η  Προϊσταμένη της Εφορείας
κ.α.α.
Ελπίδα Σαλταγιάννη
Αρχαιολόγος


ANNOUNCEMENT

In implementation of protective measures due to the prevalence of heatwave temperatures in our country, we inform you that there will be a modification of the visiting hours in the following sites:

  • On Tuesday 25th of July and Wednesday 26th of July 2023 the Archaeological site of the Nekromanteion will remain closed to the public from 12:00 to 17:00.
  • On Wednesday 26th of July 2023 the Archaeological site of Kassope will close at 12:00.
  • On Wednesday 26th of July 2023 the Archaeological site of Nicopolis will remain closed to the public from 12:00 to 17:00.

The AMN remains open daily, but Tuesday, 08:00 -20:00.

The Director of the Ephorate
And Instead of Her
Elpida Saltagianni
Archaeologist


ℹ️ Περισσότερες πληροφορίες | Further information
Αρχαιολογικός Χώρος Νικόπολης | Archaeological site of Nicopolis: 26820 89892
Αρχαιολογικός Χώρος Νεκρομαντείου | Archaeological site of Nekromanteion: 26840 41206
Αρχαιολογικός Χώρος Κασσώπης | Archaeological site of Kassope: 26820 51010, 26820 89892

🌞🌞🌞

SHARE THIS POST

Μετάβαση στο περιεχόμενο