20 Ιουλίου, 2023

🌞 ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΥΣΩΝΑ


ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε εφαρμογή της λήψης μέτρων προστασίας λόγω επικράτησης θερμοκρασιών καύσωνα στην χώρα μας, σας γνωρίζουμε ότι θα γίνει τροποποίηση ωραρίου επισκεψιμότητας στους εξής χώρους:

  • Από την Παρασκευή 21 Ιουλίου έως την Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023 ο Αρχαιολογικός χώρος Νικόπολης θα παραμείνει κλειστός για το κοινό από τις 12:00 έως τις 17:00.
  • Από την Παρασκευή 21 Ιουλίου έως την Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023 ο Αρχαιολογικός χώρος του Νεκρομαντείου θα παραμείνει κλειστός για το κοινό από τις 12:00 έως τις 17:00.
  • Από την Παρασκευή 21 Ιουλίου έως την Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023 ο Αρχαιολογικός χώρος της Κασσώπης θα κλείνει στις 12:00.

Το ΑΜΝ διατηρεί το ωράριο λειτουργίας του, 08:00 – 20:00 καθημερινά, εκτός Τρίτης.

Η  Προϊσταμένη της Εφορείας
Ανθή Αγγέλη
Αρχαιολόγος


ANNOUNCEMENT

In implementation of protective measures due to the prevalence of heatwave temperatures in our country, we inform you that there will be a modification of the visiting hours in the following sites:

  • From Friday 21st of July until Monday 24th of July 2023 the Archaeological site of Nicopolis will remain closed to the public from 12:00 to 17:00.
  • From Friday 21st of July until Monday 24th of July 2023 the Archaeological site of the Nekromanteion will remain closed to the public from 12:00 to 17:00.
  • From Friday 21st of July until Monday 24th of July 2023 the Archaeological site of Kassope will close at 12:00.

The AMN remains open daily, but Tuesday, 08:00 -20:00.

The Director of the Ephorate
Anthi Angeli
Archaeologist


ℹ️ Περισσότερες πληροφορίες | Further information
Αρχαιολογικός Χώρος Νικόπολης | Archaeological site of Nicopolis: 26820 89892
Αρχαιολογικός Χώρος Νεκρομαντείου | Archaeological site of Nekromanteion: 26840 41206
Αρχαιολογικός Χώρος Κασσώπης | Archaeological site of Kassope: 26820 51010, 26820 89892

🌞🌞🌞

SHARE THIS POST

Μετάβαση στο περιεχόμενο