Ενεπίγραφο τόξο με μονόγραμμα του επισκόπου Δομετίου

520 μ.Χ. - 550 μ.Χ.

Δύο συνανήκοντα αποτμήματα από το αψιδωτό τόξο του κιβωρίου που κάλυπτε την Αγία Τράπεζα του ναού της Βασιλικής Β (του επισκόπου Αλκίσωνος) της Νικόπολης.

Την άντυγα (καμπύλη) του τόξου διαμορφώνει διπλό ταινιωτό πλαίσιο, ενώ στην άνω επίπεδη επιφάνεια έχει χαραχτεί με κεφαλαία ελληνικά γράμματα “ΚΑΙ ΤΟΥΤ[Ο] ΤΟ ΚΑΛΟΝ”, μέσα σε σταυρούς. Σε μικρότερο ορθογώνιο διάχωρο, δεξιά, εγχάρακτο μονόγραμμα δοιαβάζεται “ΔΟΜΕΤΙΟΥ”. Το όνομα Δομέτιος αφορά σε συνώνυμους επισκόπους (Δομέτιος Α και Β) της Νικόπολης και ένας από τους δύο, πιθανότατα ο Δομέτιος Β, συνδέεται με μία επισκευαστική φάση της Βασιλικής Β στα μέσα του 6ου αι. μ.Χ.

Έχει υποστηριχθεί επίσης, η άποψη ότι το τόξο δεν προέρχεται από το κιβώριο της Αγίας Τράπεζας, αλλά από κάποιο άλλο σημείο στο χώρο του ιερού, πιθανότατα την Ωραία Πύλη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ:3059
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ:Βασιλική Β
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:επιγραφή
ΠΕΡΙΟΔΟΣ:Παλαιοχριστιανική
ΥΛΙΚΟ:μάρμαρο
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:Δ. 142 εκ. Υψ. 48 εκ.
ΕΝΟΤΗΤΑ:Η παλαιοχριστιανική πόλη