Αγαλμάτιο θνήσκοντος Γαλάτη

ρωμαϊκή περίοδος

Χάλκινο αγαλμάτιο θνήσκοντος Γαλάτη, διακοσμητικό εξάρτημα χάλκινου σκεύους. Οξείδωση βαθιά πράσινη στην επιφάνειά του.

Η μορφή αποδίδεται ημιανακεκλιμένη στο έδαφος, να υψώνει το δεξί του χέρι για ικεσία. Είναι γυμνός, με το κάτω μέρος του σώματός του, ωστόσο, να περιβάλλεται από ιμάτιο.

Η πίσω επιφάνεια του αγαλματίου έχει αφεθεί ημίεργη, αφού δε θα ήταν ορατή, και φέρει τόρμο σύνδεσης με το λαιμό μεγάλου χάλκινου σκεύους, το οποίο διακοσμούσε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ:514
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ:Νικόπολη
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:γλυπτό
ΠΕΡΙΟΔΟΣ:Ρωμαϊκή
ΥΛΙΚΟ:χαλκός
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:Υψ. 86 εκ.
ΕΝΟΤΗΤΑ:Ιδιωτικός βίος