Η επιτάφια στήλη του Μάρκου

1ος - 2ος αι. μ.Χ.

Επιτάφια στήλη, ελλιπής στο δεξί ήμισυ του κατώτερου τμήματος.

Έχει ορθογώνιο σχήμα και στο ανώτερο τμήμα της έχει χαραχτεί με επιμέλεια η επιτάφια επιγραφή σε τέσσερις στίχους:

Μᾶρκος Μάρκου
ἐφηβοφύλαξ
ἐτῶν ξζ’
χαῖρε

Εγχάρακτα, επίσης, καρδιόσχημα φύλλα κισσού διαχωρίζουν τις λέξεις της ίδιας σειράς.

Η επιτάφια στήλη σήμαινε τον τάφου του Μάρκου, ο οποίος ήταν γιός του Μάρκου, και εφηβοφύλακας στο επάγγελμα, το οποίο αφορούσε στην εκπαίδευση των εφήβων. Ο Μάρκος απεβίωσε σε ηλικία 67 ετών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ:59
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ:Ανατολική Νεκρόπολη
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:επιγραφή, επιτάφια στήλη
ΠΕΡΙΟΔΟΣ:Ρωμαϊκή
ΥΛΙΚΟ:μάρμαρο
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:Υψ. 45 εκ. Πλ. 32 εκ. Πάχ. 3 εκ. Ύψ. γρ. 4 εκ.
ΕΝΟΤΗΤΑ:«Η ζωή μετά»