Ρωμαϊκό φάτνωμα σε β΄ χρήση ως θωράκιο

ρωμαϊκή περίοδος

Ακέραιο μαρμάρινο αρχιτεκτονικό μέλος. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως φάτνωμα οροφής και αργότερα ως θωράκιο (χαμηλή διαχωριστική πλάκα, συνήθως μαρμάρινη, που έκλεινε τα κενά διαστήματα μεταξύ των κιόνων στα τέμπλα των ναών) σε παλαιοχριστιανικό ναό. Κάθε όψη του κοσμείται με θέμα αντίστοιχο της χρήσης και της εποχής του.

Η μία όψη, που λειτούργησε ως φάτνωμα, διαιρείται σε τρία διάκενα, κάθε ένα από τα οποία κοσμείται με ένα κεντρικό άνθος που περιβάλλεται με στεφάνι. Μικρότερα παραπληρωματικά φυτικά κοσμήματα βρίσκονται στις γωνίες τους.

Η δεύτερη όψη του, που χρησιμοποιήθηκε ως πρόσοψη θωρακίου, κοσμήθηκε με δύο σταυρούς εντός κύκλων, τοποθετημένων σε δύο ορθογώνια διάχωρα. Όλα σε χαμηλό -πρόστυπο- ανάγλυφο.

Το μαρμάρινο αρχιτεκτονικό μέλος -άγνωστο πότε- μεταφέρθηκε στην Πρέβεζα και στις αρχές του 19ου εντοιχίστηκε στην πύλη του οθωμανικού κάστρου του Αγ. Ανδρέα, όπου και βρέθηκε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ:621
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ:Νικόπολη
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:γλυπτό αρχιτεκτονικό
ΠΕΡΙΟΔΟΣ:Παλαιοχριστιανική, Ρωμαϊκή
ΥΛΙΚΟ:μάρμαρο
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:Μ. 241 εκ. Π. 26 εκ. Υψ. 82 εκ. Β. 1400 κ.
ΕΝΟΤΗΤΑ:Η παλαιοχριστιανική πόλη