ΕΚΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ            Έκθεμα του μήνα  Μόνιμη Έκθεση Το μουσείο αλλιώς Περιοδικές Εκθέσεις ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 Ειδώλιο ηθοποιού με προσωπείο ρωμαϊκή περίοδος Ένα πήλινο ειδώλιο ηθοποιού από το οποίο σώζεται μόνο το…
Μετάβαση στο περιεχόμενο