9 Δεκεμβρίου, 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ3/2020


Σας ενημερώνουμε ότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας προκηρύσσει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών(3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας, για χρονικό διάστημα 5 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31ης.12.2021.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση πρόσληψης αφορά σε μία (1) θέση ΤΕ Λογιστικού (κωδικός θέσης 100), μία (1) θέση ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων (κωδικός θέσης 101) και μία (1) θέση  ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων (κωδικός θέσης 102 ).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, efapre@culture.gr κατά το χρονικό διάστημα από 10.12.2020 έως και 21.12.2020. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική υπεύθυνη δήλωση που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10.12.2020 – 21.12.2020

Η προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού ΣΟΧ3/2020
Διευκρινίσεις σχετικά με την προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού ΣΟΧ3/2020

 

SHARE THIS POST

Μετάβαση στο περιεχόμενο