Αγωνιστική επιγραφή προς τιμή νεαρού αθλητή

τέλη 1ου αι. μ.Χ.

Πρόκειται για πεσσοειδή στήλη-βάθρο με αγωνιστική επιγραφή στην κύρια όψη της. Σώζεται ακέραιη με εξαίρεση μικρές αποκρούσεις στην άνω αριστερή γωνία της κύριας όψης. Η εμπρόσθια κύρια όψη καθώς και οι δύο πλαϊνές είναι πολύ καλά κατεργασμένες, ενώ η πίσω έχει μείνει ακατέργαστη.

Στην επάνω επίπεδη επιφάνεια υπάρχει ορθογώνιος τόρμος, πλευράς 0,06μ. με μικρή αύλακα μολυβδοχόησης.

Στην κάθετη κύρια όψη έχει χαραχτεί σε οκτώ στίχους η τιμητική επιγραφή: [Η ΠΟ] ΛΙΣ Η Ν / [ΕΙΚ] ΟΠΟΛΙΤΩΝ / ΝΕΙΚΑΝΟΡΑ / ΤΙΤΟΥ ΝΕΙΚΗ /ΣΑΝΤΑ ΕΝ / ΛΑΡΙΣΣΗ ΠΑ[Ι] /ΔΩΝ ΣΤΑ / ΔΙΟΝ

Η πόλη των Νικοπολιτών τιμά τον Νικάνορα, γιο του Τίτου, για τη νίκη που πέτυχε στο αγώνισμα του σταδίου (αγώνισμα δρόμου) σε αθλητικούς αγώνες που πραγματοποιήθηκαν στη Λάρισα.  Οι αγώνες στους οποίους νίκησε ο νεαρός Νικοπολίτης είναι πιθανότατα τα “Ελευθέρια”, γυμνικοί και μουσικοί αγώνες των Θεσσαλών στους οποίους λάμβαναν μέρος αθλητές από την κυρίως Ελλάδα, τη Μ. Ασία και την Ιταλία. Δεν αποκλείεται ωστόσο, και η περίπτωση των  “Ποσειδωνίων” , αγώνων που καθιερώθηκαν στους αυτοκρατορικούς χρόνους και περιελάμβαναν και το αγώνισμα “στάδιο παίδων”, στο οποίο νίκησε ο Νικάνωρ.

Ο πλέον κατάλληλος χώρος για την ανίδρυση της αγωνιστικής επιγραφής προς τιμήν του νεαρού αθλητή ήταν ασφαλώς το Γυμνάσιο της πόλης, όπου και αποκαλύφθηκε.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ:1013
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ:Γυμνάσιο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:επιγραφή
ΠΕΡΙΟΔΟΣ:Ρωμαϊκή
ΥΛΙΚΟ:ασβεστόλιθος
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:Μ. 33 εκ. Πλ. 30 εκ. Υψ. 7,45 εκ. Υψ. γρ. 4,5 εκ.
ΕΝΟΤΗΤΑ:Η ρωμαϊκή πόλη