Χρυσή δανάκη με Πήγασο

2ος αι. μ.Χ.

Χρυσή δανάκη (ψευδονόμισμα) με παράσταση Πήγασου.

Πρόκειται για πολύ λεπτό χρυσό κυκλικό έλασμα, διακοσμημένο στη μία όψη με έκτυπη παράσταση του φτερωτού αλόγου, του Πήγασου, που ήταν καρπός του Ποσειδώνα με τη Μέδουσα. Λειτουργούσε ως ο «χαρώνειος οβολός»  με τον οποίο ο νεκρός θα πλήρωνε τον Χάροντα για να τον μεταφέρει στον Κάτω Κόσμο.

Στην πραγματικότητα ο όρος δανάκη ήταν δάνειο από την Ανατολή και δήλωνε το περσικό νόμισμα ίσης περίπου αξίας με έναν αττικό οβολό.

Η δανάκη βρέθηκε ως κτέρισμα, ταφικό δώρο προς τον νεκρό, σε τάφο του Μαυσωλείου 1 της Βόρειας Νεκρόπολης. Η παρουσία της στον τάφο φανερώνει την υψηλή κοινωνική και οικονομική θέση του νεκρού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ:1289
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ:Βόρεια Νεκρόπολη
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:δανάκη
ΠΕΡΙΟΔΟΣ:Ρωμαϊκή
ΥΛΙΚΟ:χρυσός
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Δ. 1,5 εκ.
ΕΝΟΤΗΤΑ:«Η ζωή μετά»