Πήλινη λεκανίδα

2ος αι. μ.Χ.

Πήλινη λεκανίδα, προϊόν τοπικού εργαστηρίου. Ελλιπής και συμπληρωμένη σε σημεία του σώματος.

Έχει χαμηλή δακτυλιόσχημη βάση και βαθύ ημισφαιρικό σώμα. Δύο οριζόντιες λαβές βρίσκονται προσαρτημένες κάτω από το χείλος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ:899
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ:ΝΔ Νεκρόπολη
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:λεκανίδα
ΠΕΡΙΟΔΟΣ:Ρωμαϊκή
ΥΛΙΚΟ:πηλός
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:Υψ. 9,2 εκ. Δ. βάσης: 7,7 εκ. Δ. χείλους: 2,5 εκ.
ΕΝΟΤΗΤΑ:Ιδιωτικός βίος