24 Μαρτίου, 2021

NEA ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ3/2020


Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί νέα ορθή επανάληψη του Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών(3) ατόμων ως εξής: μία (1) θέση ΤΕ Λογιστικού (κωδικός θέσης 100), μία (1) θέση ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων (κωδικός θέσης 101) και μία (1) θέση ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων (κωδικός θέσης 102 ), σύμφωνα με την προκήρυξη ΣΟΧ3/2020 για τις ανάγκες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας.
 

Νέα Ορθή Επανάληψη Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων
Ορθή Επανάληψη Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων
Αρχικός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων
Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού ΣΟΧ3/2020

 

SHARE THIS POST

Μετάβαση στο περιεχόμενο