29 Δεκεμβρίου, 2021

📄 ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ1/2021


Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς ανάρτησε τους Πίνακες Επιτυχόντων και Απορριφθέντων, σύμφωνα με την Προκήρυξη ΣΟΧ 1/ 2021 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών(3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας, για χρονικό διάστημα έως 5 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 30ης.04.2022.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση πρόσληψης αφορά σε:

  • μία (1) θέση ΤΕ Λογιστικού (κωδικός θέσης 278),
  • μία (1) θέση ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων (κωδικός θέσης 279)
  • μία (1) θέση  ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων (κωδικός θέσης 280).

Για διευκρινίσεις σχετικά με τους πίνακες κατάταξης, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2108226690, 2103808058, 2103805540, 2103805537 και 2103805538, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 μέχρι 14:00 ή μέσω e-mail στο sox@culture.gr.

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων: δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), ξεκινώντας από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους

Πίνακας Επιτυχόντων – Ορθή Επανάληψη
Πίνακας Επιτυχόντων
Πίνακας Απορριφθέντων

Δείτε επίσης:
Η προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού ΣΟΧ1/2021

 

SHARE THIS POST

Μετάβαση στο περιεχόμενο