29 Νοεμβρίου, 2021

📄 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ1/2021


Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς προκηρύσσει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών(3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας, για χρονικό διάστημα έως 5 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 30ης.04.2022.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση πρόσληψης αφορά σε:

  • μία (1) θέση ΤΕ Λογιστικού (κωδικός θέσης 278),
  • μία (1) θέση ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων (κωδικός θέσης 279)
  • μία (1) θέση  ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων (κωδικός θέσης 280).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση και να επισυνάψουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη διεύθυνση: https://sox.culture.gov.gr/,  κατά το χρονικό διάστημα από τις 30.11.2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00 π.μ. έως 10.12.2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 π.μ. Για τη σύνδεση στην παραπάνω εφαρμογή απαιτείται η χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet.

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση με τα επισυναπτόμενα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτών.

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κτλ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2108226690, 2103808058,
2103805540, 2103805537 και 2103805538, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 μέχρι 14:00 ή μέσω e-mail στο sox@culture.gr.

Σε κάθε περίπτωση και πριν από κάθε επικοινωνία, οι υποψήφιοι κρίνεται απαραίτητο να συμβουλεύονται τις Συχνές Ερωτήσεις και τα Εγχειρίδια Χρήσης, που βρίσκονται αναρτημένα στη διεύθυνση: https://sox.culture.gov.gr/ (Βοήθεια → Συχνές Ερωτήσεις ή Εγχειρίδια Χρήσης).

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30.11.2021 – 10.12.2021

Η προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού ΣΟΧ1/2021
Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων στην προκήρυξη ΣΟΧ 1/2021

 

SHARE THIS POST

Μετάβαση στο περιεχόμενο