14 Απριλίου, 2021

📄 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ1/2021


Σας ενημερώνουμε ότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας προκηρύσσει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας, για χρονικό διάστημα 7 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση πρόσληψης αφορά σε:

  • μία (1) θέση ΤΕ Λογιστικού (κωδικός θέσης 100)
  • τέσσερις(4) θέσεις ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων στον Αρχαιολογικό Χώρο και το Μουσείο Νικόπολης(κωδικός θέσης 101)
  • μία (1) θέση ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων στον Αρχαιολογικό Χώρο Κασσώπης(κωδικός θέσης 102)
  • τρεις (3) θέσεις ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων στον Αρχαιολογικό Χώρο Νεκρομαντείου (κωδικός θέσης 103)
  • δύο (2) θέσεις ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων στο Κάστρο Πάργας (κωδικός θέσης 104)
  • δύο (2) θέσεις ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης (κωδικός θέσης 105)
  • μία (1) θέση ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού-Καθαριότητας στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης (κωδικός θέσης 106)
  • μία (1) θέση ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού-Καθαριότητας στον Αρχαιολογικό Χώρο Κασσώπης (κωδικός θέσης 107).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, efapre@culture.gr κατά το χρονικό διάστημα από 15.04.2021 έως και 26.04.2021. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική υπεύθυνη δήλωση που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15.04.2021 – 26.04.2021

Η προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού ΣΟΧ1/2021
Διευκρινίσεις σχετικά με την προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού ΣΟΧ1/2021

 

SHARE THIS POST

Μετάβαση στο περιεχόμενο