Αναθηματική λατινική επιγραφή

12-14 μ.Χ.

Στήλη με αναθηματική επιγραφή αφιερωμένη στον Αύγουστο και τους Lares Augusti. Σπασμένη στα δύο στενά της άκρα.

Η μία όψη της κοσμείται με ταινία βλαστόσπειρας. Η δεύτερη όψη σώζει τμήμα λατινικής επιγραφής FAVGVSTOPO / LARIBVSAVGVST / EGILIVSHILAR, η οποία μπορεί να συμπληρωθεί ως εξής:
[Imp(eratori) Caesari divi] f(ilio) Augusto P(rincipi) O(ptimo)
[Pontifici Maximo-cos.-]. Laribus August[is et Genio Caesaris]
[Ca]ecilius Hilar[us Augusti lib(ertus) de suo f(e)c(it)].

Ο [Ca] ecilius Hilar[us] απελεύθερος(;) του Αυγούστου, κατασκεύασε ένα βωμό προς τιμήν του ίδιου και των Lares Augusti.

Η λατρεία των Lares Compitales, που είχε παραμεληθεί κατά τους τελευταίους χρόνους της Δημοκρατίας, αναβίωσε επί Αυγούστου και μετονομάστηκε σε Lares Augusti (τα πνεύματα των προγόνων του Αυγούστου). Τη λατρεία ασκούσαν τέσσερις απελεύθεροι, οι magistri, και τέσσερις δούλοι, οι ministry, οι οποίοι εκλέγονταν ετησίως. Φαίνεται πως ο [Ca] ecilius Hilar[us] ήταν ένας από τους magistri και με την ιδιότητά του αυτή έκανε την ανάθεση, την οποία αναφέρει η επιγραφή.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ:62
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ:Νικόπολη
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:επιγραφή
ΠΕΡΙΟΔΟΣ:Ρωμαϊκή
ΥΛΙΚΟ:μάρμαρο
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:Πλ. 51 εκ. Υψ. 29 Π. 3,5 εκ. Υψ. γρ. 5,5 εκ.
ΕΝΟΤΗΤΑ:Η ρωμαϊκή πόλη