Αργυρό δηνάριο νομισματοκοπείου Ρώμης

62 π.Χ.

Αργυρό δηνάριο του Paullus A. Lepidus, κοπή του νομισματοκοπείου της Ρώμης.

Στον εμπροσθότυπο εικονίζεται κεφαλή Ομόνοιας προς τα δεξιά. Αριστερά η επιγραφή “PAULLUS LEPIDUS” και δεξιά “CONCORDIA”. Όλα μέσα σε στικτό κύκλο.

Στον οπισθότυπο αποδίδεται τρόπαιο, δεξιά του οποίου στέκεται ο L. Aemilius Paullus και αριστερά ο βασιλιάς Περσέας με τους δύο γιους του. Κάτω η επιγραφή “PAULLUS” και πάνω “TER”. Όλα μέσα σε στικτό κύκλο.

Ανήκει στο θησαυρό από τη θαλάσσια περιοχή του Παντοκράτορα, με ρωμαϊκά κυρίως δηνάρια, πολλά από τα οποία εικονίζουν τους πρωταγωνιστές της ναυμαχίας του Ακτίου. Πρόκειται για αποταμιεύσεις κάποιου λεγεωνάριου που συμμετείχε στη ναυμαχία, κοπές του μετακινούμενου νομισματοκοπείου που ακολουθούσε συνήθως τις εκστρατείες των Ρωμαίων για την πληρωμή των στρατευμάτων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ:Ν85
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ:Παντοκράτορας
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:νόμισμα
ΠΕΡΙΟΔΟΣ:Ρωμαϊκή
ΥΛΙΚΟ:άργυρος
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:Διαμ. 1,8 εκ
ΕΝΟΤΗΤΑ:Η γένεση της πόλης