12 Μαΐου, 2021

📄 ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ1/2021


Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί ο Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας, για χρονικό διάστημα 7 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με την προκήρυξη ΣΟΧ1/2021 της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας.

Συγκεκριμένα, η πρόσληψη αφορά σε:

  • μία (1) θέση ΤΕ Λογιστικού (κωδικός θέσης 100)
  • τέσσερις(4) θέσεις ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων στον Αρχαιολογικό Χώρο και το Μουσείο Νικόπολης(κωδικός θέσης 101)
  • μία (1) θέση ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων στον Αρχαιολογικό Χώρο Κασσώπης(κωδικός θέσης 102)
  • τρεις (3) θέσεις ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων στον Αρχαιολογικό Χώρο Νεκρομαντείου (κωδικός θέσης 103)
  • δύο (2) θέσεις ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων στο Κάστρο Πάργας (κωδικός θέσης 104)
  • δύο (2) θέσεις ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης (κωδικός θέσης 105)
  • μία (1) θέση ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού-Καθαριότητας στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης (κωδικός θέσης 106)
  • μία (1) θέση ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού-Καθαριότητας στον Αρχαιολογικό Χώρο Κασσώπης (κωδικός θέσης 107).

Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων
Η προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού ΣΟΧ1/2021
Διευκρινίσεις σχετικά με την προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού ΣΟΧ1/2021

 

SHARE THIS POST

Μετάβαση στο περιεχόμενο