ΣΧΟΛΕΙΑ

Το υδραγωγείο της Νικόπολης

2015-σήμερα

Η ψηφιακή δράση με τον τίτλο «Το υδραγωγείο της Νικόπολης … μια φορά και έναν καιρό…» αποτελεί μία διαδραστική εκπαιδευτική εφαρμογή, η οποία περιέχει πληροφορίες και παιχνίδια σχετικά με το Υδραγωγείο της Νικόπολης. Είναι διαθέσιμη σε όλους από τον προσωπικό τους χώρο μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://www.nicopolis-aqueduct.gr/index.html ενώ μπορεί να αξιοποιηθεί και σε εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται στο μουσείο αλλά και σε σχολεία από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.

Απευθύνεται σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας αλλά και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΣΤΟΧΟΣ

Κεντρικός στόχος της ψηφιακής δράσης είναι η πρώτη γνωριμία των μαθητών με τη Νικόπολη και κυρίως το υδραγωγείο της, ένα από τα σημαντικότερα τεχνικά έργα της ρωμαϊκής εποχής στον ελλαδικό χώρο. Παράλληλα, μέσα από τα παιχνίδια, επιδιώκεται η πρόκληση συναισθημάτων θαυμασμού για το μνημείο και επιθυμίας των μαθητών να επισκεφθούν τον ίδιο τον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο. Με ευχάριστο τρόπο οι μαθητές αποκτούν γνώση και ταυτόχρονα εξοικειώνονται με τις νέες τεχνολογίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ψηφιακή δράση είναι απλή και εύκολη στη χρήση. Διακρίνεται σε δύο βασικά μέρη, τις πληροφορίες και τα παιχνίδια.

Οι πληροφορίες, απαραίτητες για την επιτυχημένη υλοποίηση των παιχνιδιών, δίνεται με τη μορφή κειμένου, μικρού σε έκταση, και με τη μορφή χάρτη, ο οποίος συνδυάζοντας εικόνες και κείμενο παρουσιάζει την πορεία του υδραγωγείου από τη αφετηρία του μέχρι την πόλη.

Τα παιχνίδια περιλαμβάνουν έξι διαφορετικές επιλογές, με αυξανόμενα επίπεδα δυσκολίας: παζλ, κρεμάλα, βρες τα ζευγάρια, βρες τις απαντήσεις, αναγραμματισμός και βρες τις διαφορές.

Για την υλοποίηση τους μπορούν να δημιουργηθούν επίσης και ομάδες παικτών, με στόχο την επίτευξη του μακρότερου χρόνου επίλυσης όλων των παιχνιδιών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Υπεύθυνη προγράμματος: Ε. Σαλταγιάννη
Επικοινωνία: 26820 89890, efapre@culture.gr

Προηγούμενα Προγράμματα

Μετάβαση στο περιεχόμενο