Αργυρό δηνάριο νομισματοκοπείου Αλεξάνδρειας

34 π.Χ.

Αργυρό δηνάριο Κλεοπάτρας και Μάρκου Αντωνίου, κοπή του νομισματοκοπείου της Αλεξάνδρειας.

Στον εμπροσθότυπο εικονίζεται κεφαλή Κλεοπάτρας με διάδημα, προς τα δεξιά. Δεξιά έμβολο πλοίου και περιμετρικά η επιγραφή “CLEOPATRAE REGINAE REGUM FILIORUM REGUM”. Όλα μέσα σε στικτό κύκλο.

Στον οπισθότυπο εικονίζεται κεφαλή Μάρκου Αντώνιου, προς τα δεξιά. Αριστερά στέμμα Αρμενίας και περιμετρικά η επιγραφή “ANTONI ARMENIA DEVICTA”. Όλα μέσα σε στικτό κύκλο.

Ανήκει στο θησαυρό από τη θαλάσσια περιοχή του Παντοκράτορα, με ρωμαϊκά κυρίως δηνάρια, πολλά από τα οποία εικονίζουν τους πρωταγωνιστές της ναυμαχίας του Ακτίου. Πρόκειται για αποταμιεύσεις κάποιου λεγεωνάριου που συμμετείχε στη ναυμαχία, κοπές του μετακινούμενου νομισματοκοπείου που ακολουθούσε συνήθως τις εκστρατείες των Ρωμαίων για την πληρωμή των στρατευμάτων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ:Ν218
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ:Παντοκράτορας
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:νόμισμα
ΠΕΡΙΟΔΟΣ:Ρωμαϊκή
ΥΛΙΚΟ:άργυρος
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:Διαμ. 1,7 εκ
ΕΝΟΤΗΤΑ:Η γένεση της πόλης