Αργυρό δηνάριο νομισματοκοπείου Αφρικής

47 - 46 π.Χ.

Αργυρό δηνάριο του Caesar Dict. Iter., κοπή του νομισματοκοπείου της Αφρικής.

Στον εμπροσθότυπο εικονίζεται κεφαλή Αφροδίτης με διάδημα, προς τα δεξιά, μέσα σε στικτό κύκλο.

Στον οπισθότυπο ο Αινείας προς τα αριστερά, μεταφέρει το Παλλάδιο με το δεξί χέρι και τον γιο του, Αγχίση, στον αριστερό ώμο. Δεξιά η επιγραφή “CAESAR”. Όλα μέσα σε στικτό κύκλο.

Ανήκει στο θησαυρό από τη θαλάσσια περιοχή του Παντοκράτορα, με ρωμαϊκά κυρίως δηνάρια, πολλά από τα οποία εικονίζουν τους πρωταγωνιστές της ναυμαχίας του Ακτίου. Πρόκειται για αποταμιεύσεις κάποιου λεγεωνάριου που συμμετείχε στη ναυμαχία, κοπές του μετακινούμενου νομισματοκοπείου που ακολουθούσε συνήθως τις εκστρατείες των Ρωμαίων για την πληρωμή των στρατευμάτων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ:Ν122
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ:Παντοκράτορας
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:νόμισμα
ΠΕΡΙΟΔΟΣ:Ρωμαϊκή
ΥΛΙΚΟ:άργυρος
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:Διαμ. 1,8 εκ
ΕΝΟΤΗΤΑ:Η γένεση της πόλης